Özdebir

Özel Dershaneler bugünkü statülerine 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı yasa ile kavuştu. Ancak, üzerinden birkaç yıl geçmeden varlıkları tartışma konusu oldu. 1970'li yıllarda başlayan tartışma, 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra daha da yoğunlaştı. 1983 'te özel dershanelerin kapatılması ile ilgili bir yasa tasarısı kurucu meclis gündemine getirildi. Uzun tartışmalardan sonra, kapatılmayı öngören bu yasa tasarısı reddedildi. Ancak, o zamanlar onay mercii olan Milli Güvenlik Konseyi bu kararı veto ederek, kapatılma ile ilgili önergeyi kabul etti ve çıkarttığı 16.06.1983 tarih ve 2843 sayılı yasa ile, özel dershanelerin, bu yasanın yürürlüğe giriş tarihinden bir yıl sonra, yani 31.07.1984 tarihinden itibaren kapatılmasına karar verdi.


Kurumları kapatılma noktasına gelen özel dershane işletmecileri bu sırada bir araya gelmeye başladı. Ankara'da yapılan toplantılar ve lobi çalışmaları kurucu meclisi üyeleri üzerinde etkili oldu. Nitekim kapatılma önergesi bu çabalar sonucunda kurucu mecliste reddedildi. Ancak Milli Güvenlik Konseyi'nin vetosu ile kapatılma kararı alındı. Aynı yıl yapılan seçimler sonucunda kurulan Özal Hükümeti'nde konu yine tartışmaya açıldı. Bir araya gelen dershane sahipleri bir taraftan tasfiye işlemleri yaparken bir taraftan da hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunarak kapatılma kararının kaldırılması çabasına girdiler. Bu çaba sonuç verdi ve Özal Hükümeti, özel dershanelerin faaliyetini sürdürmesini sağlayan 11 Temmuz 1984 tarih ve 3035 sayılı yasayı kabul etti. Bu yasa ile yine 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası'nın bazı maddeleri değiştiriliyor ve bir yıl önce 2843 sayılı yasa ile getirilen kapatma hükmü iptal ediliyordu.


Kapatılmalarının gündeme gelmesi ile bir araya gelen özel dershane işletmecileri, bu birlikteliği formel bir şekle getirme kararı aldılar. O zaman Türkiye genelinde faaliyet gösteren 174 özel dershanenin 100 den fazla kurucusu yapılan toplantılara katılıyordu. Artık özel dershane kurucularının (işletmecilerinin) bir dernek çatısı altında bir araya gelmesi için bütün koşullar oluşmuştu. 1985 yaz aylarında 17 İlde özel dershane kurucuları çeşitli toplantılar yaptılar. 08 Ağustos 1985'te oluşturulan 7 kişilik geçici yönetim kurulu ile Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) kuruldu. 39 maddeden oluşan dernek tüzüğü İçişleri Bakanlığı'nın 06.12.1985 tarih ve 06-28-104/11165 sayılı yazısı ile onaylanmış, Ankara'da yayınlanmakta olan bir gazetenin 08.12.1985 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

ÖZDEBİR
Gazi Mustafa Kemal Bul. No:99 / 1
Maltepe - ANKARA
Telefon : 0 [ 312 ] 230 60 52
YAYIN MERKEZİ
Gökkuşağı Mah. 1222. Cad. No:6 / A
Cevizlidere - Balgat - ANKARA
Telefon : 0 [ 312 ] 473 00 28
© 2015 Özdebir. Her Hakkı Saklıdır.